Computer Aided Systems Engineering @ panrepa.org

práce vzniklé v rámci semináře CASE na KIT VŠE

podzim 2012

------- v procesu tvorby -------

podzim 2011

Computer Aided Business Engineering (modelování business procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě
Přehled CASE na trhu
Použití case pro architekturu SOA

Cloudová řešení nástrojů CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě

jaro 2011

Computer Aided Business Engineering (modelování business procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
CASE pro podporu databází
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě
Přehled CASE na trhu
Použití case pro architekturu SOA

Cloudová řešení nástrojů CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Nástroje CASE v řízení projektu

zima 2010

Computer Aided Business Engineering (modelování business procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
CASE pro podporu databází
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě
Přehled CASE na trhu
SOA nástroje pro Cloud_Computing
Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Využití CASE ve vývojářské firmě

jaro 2010

Computer Aided Business Engineering (modelování business procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Integrační nástroje a jejich vztah k CASE a modelování vůbec
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Přehled CASE na trhu
Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE

zima 2009

Computer Aided Business Engineering (modelování business procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
CASE pro podporu databází
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů pro řízení IS/ICT ve firmě
Přehled CASE na trhu
Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA
Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Integrační nástroje a jejich vztah k CASE a modelování vůbec
Využití CASE ve vývojářské firmě

jaro 2009

Computer Aided Business Engineering (modelování business procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
CASE pro podporu jazyka UML
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Přehled CASE na trhu
Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA
Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

zima 2008

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Integrační nástroje a jejich vztah k CASE a modelování vůbec
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu
Použití CASE nástrojů pro řízení architektury SOA
Nástroje pro vývoj aplikací v závislosti na platformě a jejich vazba na CASE

jaro 2008

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Přehled nástrojů Computer Aided Business Engineering (xls)
Integrační nástroje a jejich vztah k CASE a modelování vůbec
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu

zima 2007

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Integrační nástroje a jejich vztah k CASE a modelování vůbec
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Nástroje meta-CASE
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu

jaro 2007

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy
Nástroje meta-CASE
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu

zima 2006

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy
Nástroje meta-CASE
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu

jaro 2006

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Použití CASE pro řízení IS/ICT firmy
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu

zima 2005

Computer Aided Business Engineering (modelování busimess procesů a dalších aspektů business systému)
Integrační nástroje a jejich vztah k CASE a modelování vůbec
Nástroje meta-CASE
Nástroje pro vývoj aplikací a jejich vazba na CASE
Použití CASE/CABE pro řízení workflow ve firmě
Využití modelovacích nástrojů ve vývojářské firmě
Nástroje CASE v řízení projektu
Přehled CASE na trhu
© panrepa